Полiтика в областi якостi - Політика в області якості - Якість та сертифікація - Компанія - Дніпроспецсталь
Українська версіяРусская версияEnglish versionПошукМапа сайту
Полiтика в областi якостi - Політика в області якості - Якість та сертифікація - Компанія - Дніпроспецсталь
КомпаніяСоціальна відповідальністьПродажіЗакупівліПрес-служба
Про компанію
Виробництво та виробничі потужності
Якість та сертифікація
Сертифікати
Постачання електричної енергії
Офіційна інформація ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Контактна інформація

Полiтика в областi якостi

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» - унікальне підприємство української металургійної промисловості, що займає лідируюче положення у виробництві та постачанні спеціальних сталей і сплавів, які відповідають сучасним і перспективним вимогам і очікуванням споживачів.

Забезпечуючи зв'язок Політики зі стратегією розвитку ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», система менеджменту якості, впроваджена і діюча на підприємстві, спрямована на постійне підвищення задоволеності споживачів, які є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства і забезпечують його стабільний розвиток.

Система менеджменту якості ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» відповідає всім вимогам ISO 9001:2015 і ґрунтується на ризик-орієнтованому мисленні, чіткому розумінні контексту діяльності підприємства, потреб і очікувань зацікавлених сторін і наступних принципах:

- рівень якості продукції визначає Споживач;

- участь всіх співробітників у формуванні якості продукції, реалізації культури безпеки при виробництві продукції для споживачів ядерного енергетичного сектору;

- управління діяльністю і ресурсами здійснюється на основі ризик-орієнтованого процесного підходу;

- будь-який вид діяльності може і повинен бути вдосконалений;

- рішення приймаються тільки на основі аналізу фактів;

- постійне підвищення майстерності і компетентності персоналу, в тому числі з управління якістю та бережливим виробництвом;

- відносини з постачальниками будуються на взаємовигідній основі.

Підвищення ефективності та результативності процесів і системи менеджменту якості, а також зниження в них втрат і ризиків здійснюється шляхом розробки в кожному підрозділі цілей і програм за якістю, вимірювання та аналізу показників якості процесів і продукції і поліпшення їх на основі сучасних методів менеджменту якості, а також впровадженням методів бережливого виробництва.

Керівництво ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», будучи гарантом виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, з огляду на існуючі ризики, реалізує політику і цілі в області якості шляхом планування, виконання, аналізу та постійного вдосконалення основних і забезпечуючих процесів, процесів управління та розвитку Системи менеджменту якості. Аналізує ефективність і результативність процесів і, використовуючи принцип безперервності управління, визначає напрями поліпшення Системи менеджменту якості.

Політика в області якості визначає зміст нашої діяльності і доводиться до відома всіх співробітників, споживачів, постачальників, акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» і суспільства.